ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νάξος, 29/6/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Αρ. Πρωτ.: 10622

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 29η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
2.Διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.
3.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης πρόχειρου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση-ανακατασκευή κεντρικού δρόμου οικισμού Αγ. Αρσενίου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι λόγω των ακυρωτικών αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να ληφθούν εκ νέου οι σχετικές αποφάσεις, για την εύρυθμη λειτουργία του.    
 

      Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.