ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νάξος, 30-09-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       Αρ. Πρωτ.:13242
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ EKTAKTH KATEΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (43η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 30η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση χωρητικότητας 10m3.
               
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.