ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Νάξος, 27/10/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Αρ. Πρωτ.: 20061
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.Αποδοχή παραχώρησης χώρου για κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου 1α Πλάκας-Μάραγκα.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την ολοκλήρωση της νομικής εξασφάλισης του χώρου για την κατασκευή και λειτουργία οικίσκου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου Πλάκας – Μάραγκα (Α/Σ 1α), εξαιτίας της ασφυκτικής χρονικής πίεσης αποπεράτωσης του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδότησης.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.