ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος, 26/11/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 

                                                                                                                                                      Προς
                                                                                                                                                      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, την 26η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις εγκ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού με Α/Α 93548 για το έργο: Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος»
  2. Έγκριση εξιδίκευσης πιστώσεων.
  3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη < Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή Πηγάδι  Καλαντού της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου.
  4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη < Τοποθέτηση νέου Υ/Σ στην περιοχή Καύκαρο Αρχατού της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου>
  5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη < Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή Καρεγλά της Κοινότητας Ποταμιάς Νάξου>
  6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη                                < Ηλεκτροδότηση Παλαιού Ελαιοτριβείου στο Σκαδό Νάξου>.
  7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη < Ηλεκτροδότηση Νεκροταφείου  στον Απόλλωνα Νάξου>
  8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη                                         < Ηλεκτροδότηση Νεκροταφείου Κορωνίδα Νάξου>
  9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη                                                 < Ηλεκτροδότηση Παλαιού Ελαιοτριβείου στην Κορωνίδα Νάξου
  10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη < Ηλεκτροδότηση Δεξαμενής Καλοταρίτισσα Δονούσας>.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το 1Ο θέμα επειδή η αποσφράγιση του διαγωνισμού του έργου του θέματος είναι στις 27/ 11 /2020 και ώρα 10:00 πμ. και λόγο συμμετοχής στην αποχή που έχει κηρύξει η ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΕ ΟΤΑ, κλπ της Πρόεδρου και του πρώτου τακτικού μέλους) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση .Σύμφωνα με την τεχνική υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ  θα πρέπει να μετατεθεί η ημερομηνία  αποσφράγισης και να οριστεί νέα ημερομηνία , αφού λήξει η αποχή στις 12/12/2020.

 

Για τα θέματα από το 2Ο έως το 10ο κρίνεται κατείγουσα λόγω λήξης του χρόνου τιμολόγησης των έργων ΔΕΔΔΗΕ στις 30-11-2020 προκειμένου να προλάβουν να υλοποποιηθούν εντός του τελευταίου μήνα τρέχοντος έτους Δεκεμβρίου 2020.

 

 

 

   Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

    Δημήτριος Αντ. Λιανός

   Δήμαρχος

Σχόλια are closed.