Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 παρ. 6 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων Νάξου.
  3. Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2011 με ανοικτό διαγωνισμό, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας δημοπρασίας.
  4. Έγκριση ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.