ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 15-03-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:3187
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (8η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 15η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Κατάρτιση όρων διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης της υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης στις 30/5/2013, για την οποία δεν προβλέπεται ανανέωση, και της ανάγκης εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

2. Έγκριση Πρακτικών και κατακύρωση δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)».
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι το έργο είναι ενταγμένο σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και υπάρχει κίνδυνος απένταξης λόγω υπέρβασης προθεσμιών.

3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευές-Συντήρηση Ασφαλτοστρωμένου Οδικού Δικτύου».
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης εκτέλεσης του έργου επειδή υπάρχει καθίζηση του οδοστρώματος με άμεσες συνέπειες στην ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και πεζών.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το 2013.
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι άμεσα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πρώτη επέμβαση, γιατί το τελικό αποτέλεσμα είναι άμεσα εξαρτώμενο από το χρόνο έναρξης των επεμβάσεων.

 

       Ο Δήμαρχος

       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.