Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για εργασίες καθαρισμού ακτών των μικρών νησιών με μηχανικά μέσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  22-8-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.14261

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Πληρ. : Σταματία Μαργαρίτη

Τηλέφωνο:  2285360128

FAX:     228502357                                                                  Προς: Γ.ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60100-Τ.Θ 242

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

«Εργασίες καθαρισμού των ακτών των μικρών νησιών με μηχανικά μέσα»

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: Εργασίες καθαρισμού των ακτών των μικρών νησιών με μηχανικά μέσα»  από Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 έως Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  5.828,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φορολογική Ενημερότητα

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα

3. Υπεύθυνη δήλωση.

 

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Σχόλια are closed.