Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο ν. Νάξου στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 από τις 16:00

Νάξος, 5-04-2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο ν. Νάξου
Στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) της νήσου Νάξου, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο «Ι. Καμπανέλλης», στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 από τις 16:00 ως τις 21:00. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα γίνει παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων της μελέτης Τ.Π.Σ., που εκπονεί η ανάδοχος εταιρεία.
Τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται συνοψίζονται επιγραμματικά ως εξής:
1) Το Σενάριο Τάσεων ή Μηδενικής Λύσης, το οποίο δεν προβλέπει οργανωμένες παρεμβάσεις στην περιοχή μελέτης από το Τ.Π.Σ. και υιοθετεί την παραδοχή ότι θα διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Στηρίζεται στην προβολή στο μέλλον των σημερινών τάσεων, θεωρώντας ως δεδομένο ότι δεν θα υλοποιηθεί καμία χωρικά οργανωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση ή πρόταση και ότι η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει. Η όποια αναπτυξιακή παρέμβαση θα γίνεται χωρίς προγραμματισμό και με κίνδυνο να προκληθούν στο μέλλον συγκρούσεις χρήσεων γης, υποβάθμιση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, αλλά και προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες ως προς παραμέτρους που σχετίζονται με τη συνοχή τους
2) Το Σενάριο Δυναμικής Παρέμβασης, το οποίο εκτιμά ότι θα συντελεστεί έντονη ανάπτυξη στην περιοχή, γεγονός που θα φέρει σημαντική πληθυσμιακή ανάκαμψη. Στο εν λόγω σενάριο γίνεται η παραδοχή ότι ταυτόχρονα ενδυναμώνονται όλες οι αναπτυξιακές παράμετροι, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων μεγιστοποιείται, τα έργα υποδομών για την υποστήριξη της χωρικής ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος υλοποίησης, αναστρέφονται τα δημογραφικά ζητήματα και ο πληθυσμός αυξάνεται είτε μέσω ενδογενών παραγόντων, είτε και με προσέλκυση πληθυσμού από άλλες περιοχές, οι οποίοι θα βρουν εργασία στη περιοχή μελέτης και θα κατοικήσουν στους οικισμούς της.
3) Το Σενάριο Ήπιας Παρέμβασης, το οποίο προβλέπει ότι η περιοχή μελέτης θα καταγράψει ήπια ανάπτυξη και συγκράτηση πληθυσμού. Με βάση το σενάριο αυτό, προτείνονται παρεμβάσεις μέτριας έντασης, υπό την έννοια ότι ρεαλιστικά αναγνωρίζεται ότι δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι αναπτυξιακές προτάσεις και τα έργα υποδομών, είτε λόγω δυσμενών καταστάσεων σε εθνικό επίπεδο, είτε λόγω οικονομικών δυσχερειών, είτε λόγω θεμάτων που άπτονται αδειοδοτήσεων κ.λπ. Συνεπώς, το εν λόγω σενάριο είναι οικονομικά εφικτό για την εφαρμογή του στην περιοχή μελέτης και βασίζεται σε ρεαλιστικές προτάσεις.

Η συνάντηση θα είναι ανοιχτή στο κοινό ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν μέγιστη δυνατή ενημέρωση για το αντικείμενο και το περιεχόμενο της μελέτης αυτής.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 2

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 3

 

Σχόλια are closed.