ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

Σχοινούσα 09/04/2024
Αρ. Πρωτ. :12
Προς :
Τον Αντιδήμαρχο Δ.Κ. Σχοινούσας
Τους Κ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλώ όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δ.Κ. Σχοινούσας την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Άδεια Παράτασης Μουσικής
2. Γνωμάτευση σχετικά με την παροχή χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου και την εξέταση διαθέσιμης έκτασης για Νομικού Ελένη.
3. Γνωμάτευση σχετικά με την παροχή χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου και την εξέταση διαθέσιμης έκτασης για Σίμου Σταματούλα.
4. Συντήρηση Πράσινου Δ.Κ. Σχοινούσας
5. Συζήτηση για επίσκεψη Axion Hellas
6. Συζήτηση για οργανόγραμμα καθαριότητας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

Ακαθή Νομικού

Σχόλια are closed.