Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Νάξος, 28/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 4093
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                 Προς: 1)Tα μέλη της Επιτροπής
84300 Νάξος                                                                                                                                                 2) κο Διοικητή ΑΤ Νάξου ή τον αναπληρωτή του
Τηλέφωνο: 2285360152
Φαξ : 2285023570

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς , όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 43/2020 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΑΔΑ:Ψ82ΟΩΚΗ-Η8Ο) την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για το συντονισμό ενεργειών για την περισυλλογή των αδεσπότων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου μας.
2. Χώρος προσωρινής φύλαξης δεσποζόμενων ζώων που έχουν αφαιρεθεί με εισαγγελική παραγγελία
3. Συζήτηση λοιπών θεμάτων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημήτριος Μανιός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.