Προς
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην όγδοη τακτική  συνεδρίαση την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.     Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για  καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους  Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2013 και δόσεων ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών παρελθουσών ετών
2.     Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για  καταβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Α΄ Διμήνου 2013
3.     Ανανέωση συμβάσεων υπάλληλων  Κ.Η.Φ.Η.
4.     Απόφαση καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.
5.     Απόφαση καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση της δράσης του Κ.Α.Π.Η.
6.     Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της προμήθειας της εφαρμογής της Δημόσιας Λογιστικής και της Μισθοδοσίας
7.     Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση τήρησης λογιστικών βιβλίων έτους 2011 και 2012
8.     Λήψη απόφασης σχετικά με την εξόφληση νερού από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που στεγάζεται το πρόγραμμα «Κ.Η.Φ.Η.»
9.     Απόφαση έγκρισης δαπανών, διάθεση πιστώσεων και έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής για μισθοδοσία υπαλλήλων
10.   Λήψη απόφασης για εκδρομή « Κ.Α.Π.Η »
11.   Τρέχοντα θέματα

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.