ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος   25-04-2013
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 53
Τηλ:2285360155
Προς;
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στη δέκατη τακτική  συνεδρίαση τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 και ώρα 14:30  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.       Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεση για την προμήθειας του προγράμματος εφαρμογής της Δημόσιας Λογιστικής και της Μισθοδοσίας.
2.       Λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγράμματος Δωρεάν Μαστογραφίας στη Νάξο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ελληνική Αντικαρκινική εταιρία.
3.       Λήψη απόφασης υλοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης                   « Πρωτομαγιά 2013 » σε συνεργασία με το Πολιτιστικό σύλλογο Μελάνων.
4.       Λήψη απόφασης υλοποίησης εκδρομής Κ.Α.Π.Η.
5.       Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
6.       Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
7.       Τρέχοντα θέματα

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.