ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος   03-07-2013
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 83
Τηλ:2285360155
Προς; 

τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στη δωδέκατη τακτική  συνεδρίαση την Δευτέρα 08 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:30  στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.     Απόφαση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους  Ιουνίου 2013 και δόσης ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών παρελθουσών ετών.
2.     Απόφαση καταβολής Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Γ΄ Διμήνου 2013.
3.     Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» και παροχή εξουσιοδότησης στο νόμιμο εκπρόσωπο για υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
4.      Λήψη απόφασης για έκδοση εγγυητικής  επιστολής συμμετοχής για την   υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε αναφορικά με το πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».
5.     Λήψη απόφασης για καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού
6.     Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την αγορά αναλωσίμων Κ.Δ.Α.Π, Κ.Η.Φ.Η, Βοήθεια στο Σπίτι.
7.     Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την αγορά ψύκτη στο Πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π.
8.     Λήψη απόφασης για παροχή έκπτωσης στην Ε.Ε.Τ.Α.Α αναφορικά με την υπογραφή της νέας σύμβασης για το Κ.Η.Φ.Η.
9.     Τρέχοντα θέματα.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.