ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (3η/2012)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας   Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 22 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10.00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.  
2. Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
3. Κανονισμός καθαριότητας.
4. Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου   

Comments are closed.