ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ Αρ. Πρωτ: 272
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (16η/2011)
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) την 31 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δ. Κ. Νάξου.
3. Θέση και προτάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σχετικά με τον υπό ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου

Σχόλια are closed.