ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος  3/5/2011                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                   Αρ.Πρωτ: 119         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου , στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) την   9η Μαίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος   
3. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης     «Φιλοξένια», για μείωση τιμών σε παραχώρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων    χώρων παλιάς αγοράς
4. Προτάσεις για χώρους στάθμευσης (πάρκιν)
5. Προτάσεις για σύσταση τοπικής συντονιστικής επιτροπής του ολοκληρωμένου   σχεδίου αστικής ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών    Κυκλάδων
6. Προτάσεις για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα στην    τοποθεσία « Φάραγγας »της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Τρέχοντα θέματα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
                                                
Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου               

Σχόλια are closed.