ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (2η/2013)
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 15 Φεβρουαρίου  2013 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11.00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  2.  Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  3. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων και παραχώρηση απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού-παραλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Παπαδόπουλος Σπυρίδων              

Σχόλια are closed.