ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (4η/2013)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 2 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη   και ώρα 10.00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  • Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Τοποθέτηση υπόγειων κάδων
  • Καθορισμός θέσεων εγκατάστασης περιπτέρων
  • Εκμίσθωση τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού
  • Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Παπαδόπουλος Σπυρίδων              

Σχόλια are closed.