ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (6η/2013)
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 23 Απριλίου  2013 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00  με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση-Επέκταση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντικατάσταση χαλασμένων δικλείδων Δ.Κ. Νάξου-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος. ».

Το θέμα κρίνεται επείγον λόγω της επικείμενης  συζήτησής του  στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 23 Απριλίου 2013.

Τρέχοντα θέματα.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Παπαδόπουλος Σπυρίδων

Σχόλια are closed.