ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος, 31-05-2013                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                  Αρ. Πρωτ:62                        
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (8η/2013)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                

    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 31 Μαΐου  2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής). ».

Το θέμα κρίνεται επείγον λόγω της επικείμενης  διενέργειας δημοπρασίας.
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Παπαδόπουλος Σπυρίδων

Σχόλια are closed.