ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (1η/2013)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 12 Φεβρουαρίου  2013 ημέρα Τρίτη   και ώρα 11.00  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2013».

Το θέμα κρίνεται επείγον λόγω της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Παπαδόπουλος Σπυρίδων

Σχόλια are closed.