ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Nάξος  1/7/2011                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                    Αρ.Πρωτ:197                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) την   5η Ιουλίου 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος   
2. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων
3. Παρατάσεις ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων

στη Χώρα Νάξου.

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου                

Σχόλια are closed.