ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (16η/2012)
 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                            
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 03 Δεκεμβρίου  2012 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10.00  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:  

Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου             

Σχόλια are closed.