ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (6η/2012)
   
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας             Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 18 Μαΐου  2012 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10.30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.  
2.      Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
3.      Προτάσεις επί της Μελέτης: «Επικαιροποίηση-Τροποποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου».
4.      Προτάσεις για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών και άρσης των επικινδυνοτήτων σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου               

Σχόλια are closed.