ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Nάξος  6/6/2011                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                    Αρ.Πρωτ:163                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

   Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) την   10η Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος   
2. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων
3. Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Σφαγείων
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση « Ξηρόκαμπος » της    Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου.
4. Εξέταση αιτήματος δημοτών σχετικά με τον ευπρεπισμό στενού δρομίσκου παραπλεύρως του ΟΤΕ στη Χώρα Νάξου.

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

                           Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου     

Σχόλια are closed.