ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Nάξος, 20 /04/2012                    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Αρ. Πρωτ: 57    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (4η/2012)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας  Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 25 Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 12.00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.  
2.    Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου       

Σχόλια are closed.