ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Nάξος,  19/8/2011                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (14η/2011)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου
                                                                    
           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) την 25 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   
2. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων   
3. Αίτηση ορισμού θέσεων στάθμευσης για κινητή καντίνα στην περιφέρεια της Δ.Κ.Ν.
4.Εισήγηση  για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δ. Κ. Νάξου.

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου                

Σχόλια are closed.