ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Nάξος     22/7/2011               
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Αρ.Πρωτ: 218                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (13η/2011)

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

ΚΟΙΝ:1.κ.Τοτόμη Πρωτονοτάριο

Αντιδήμαρχο Δήμου  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

2.   Τοπικά ΜΜΕ

           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) την 26 Ιουλίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   
2. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων   
3. Αίτηση έγκρισης διαδρομής κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος (άμαξας) στην        Χώρα Νάξου
4.Αίτηση ορισμού θέσεων στάθμευσης για κινητή καντίνα στην περιφέρεια της Δ.Κ.Ν.
5.Εισήγηση  για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δ. Κ. Νάξου.
6.Συγκρότηση επιτροπής οδαρίθμησης  Δ. Κ. Νάξου
7.Εκχώρηση Υπηρεσιακών Μονάδων του Δήμου και οριοθέτηση αρμοδιοτήτων της   Δημοτικής Κοινότητας Νάξου για την αντιμετώπιση των σοβαρών και αυξανόμε-νων παρεμβάσεων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης.

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου                

Σχόλια are closed.