ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (7η/2012)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας             Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 28 Ιουνίου  2012 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10.30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων.  
2.Αιτήσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
3.Επείγουσα αντιμετώπιση προβλημάτων καθαριότητας-ηχορύπανσης-παραβίασης απαγορευτικών πινακίδων κυκλοφοριακών σημάνσεων και τρόποι αντιμετώπισης αυτών.
4.Προβλήματα από την καθυστέρηση εφαρμογής της οδαρίθμησης- οδονυμίας  και προτάσεις για την ταχεία προώθηση αυτής.
5.Tρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

  Bαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου               

Σχόλια are closed.