ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (12η/2012)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 15 Οκτωβρίου  2012 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10.00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  2.  Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  3. Ανάπλαση παιδικής χαράς Πλατείας Δημαρχείου.
  4. Θέσεις εγκατάστασης περιπτέρων.
  5. Σύνταξη κανονισμού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων (πλατείες-πεζοδρόμια-αιγιαλός-παραλία).
  6. Θέση της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία της Χώρας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου   

Σχόλια are closed.