ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (14η/2012)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 23 Οκτωβρίου  2012 ημέρα Τρίτη   και ώρα 11.00  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το ίδιο με της ακυρωθείσας τακτικής συνεδρίασης που δεν έγινε λόγω μη απαρτίας:
«Προβλήματα σχέσεων μεταξύ Δημοτικής Κοινότητας Νάξου και Κεντρικού Δήμου».
Το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατόν μετά και από τις τελευταίες έντονες διαμαρτυρίες και διαπιστώσεις όλων των μελών του συμβουλίου  για την επικρατούσα  κατάσταση.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
 Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου             

Comments are closed.