ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                   Αρ. Πρωτ: 174                   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (15η/2012)
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 20 Νοεμβρίου  2012 ημέρα Τρίτη   και ώρα 11.00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  2.  Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου            
Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου

 

Σχόλια are closed.