ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Nάξος  13/5/2011                  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                          
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
                                       Αρ.Πρωτ: 133                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

         Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου , στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) την   18η Μαίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  
2. Πρόταση για υπόδειξη συγκεκριμένων περιοχών Δ. Κ. Νάξου, για εκμίσθωση νέων χώρων στάθμευσης (πάρκιν)

Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου                

Σχόλια are closed.