Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 2/8/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :
Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («ΚΑΦΕ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ») στην Τοπική Κοινότητα Δαμαριώνα.
ΘΕΜΑ 2ο :
Αιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 3ο :
Εξέταση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγισης καταστήματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.