Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 20/9/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο :
Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ») στην Τοπική Κοινότητα Βίβλου.

ΘΕΜΑ  2ο :
Χαρακτηρισμός παράβασης που αφορά το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου («Ο.Ε. ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.