Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΣ: 1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας. 2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής), ως ο σχετικός Πίνακας.

Καλείστε στην με α/α 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 24/6/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :
Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Καφενείο») στην Τοπική Κοινότητα Εγγαρών.
ΘΕΜΑ 2ο :
Αιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 3ο :
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στη θέση ¨Ξηρόκαμπος¨ της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.