ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                   Αρ.Πρωτ: 98           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου , στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο ) την   12η Aπριλίου 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 9:30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση  άδειας λειτουργίας Μουσικής
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος                   
3. Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικών Κοινοτήτων   
4. Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος έτους 2011
5. Προτάσεις επί εγγράφου Συλλόγου ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης                    
«Φιλοξένια»,  σχετικά με τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων της  Παλαιάς  Αγοράς.
6. Προτάσεις για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα στην    πλατεία Μανδηλαρά της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

κ.α.

Ο Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων Παπαδόπουλος                  

Σχόλια are closed.