ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος  14/4/2011                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                   Αρ.Πρωτ:  104        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη -κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο ) την   14η Aπριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:
Περί της έγκρισης κατάθεσης φακέλου «ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής
Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Μεσαιωνικού Κάστρου και παλαιού οικισμού  Χώρας Νάξου».
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της έκτακτης- κατεπείγουσας  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και της κατάθεσης του φακέλου στην αρμόδια αρχή έως 15/4/2011.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
κ.α.     Ο Αντιπρόεδρος
Σπυρίδων Παπαδόπουλος

Σχόλια are closed.