ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου , στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο )  την   21η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση αδειών λειτουργίας Μουσικής
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος
3. Παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια σπορ
4. Αποκριάτικες εκδηλώσεις
5.Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών  από την Δημοτική Κοινότητα Νάξου
6.Πρόταση για αμοιβαία  παραχώρηση  ακινήτων Χώρας Νάξου-Σαγκρίου
7.Πρόταση για νέα οδαρίθμηση βάσει οδηγιών ΕΛΤΑ
8. Περί καταπάτησης ή μη Δημοτικής οδού στα Αγγίδια Νάξου

Τρέχοντα θέματα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Βαρσαμάς Ι.Συμεώνογλου                

Σχόλια are closed.