ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 19.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης σχετικά με τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.
2.      Λήψη απόφασης αδελφοποίησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον Δήμο Σαλαμίνας, στα πλαίσια της αδελφοποίησης πόλεων που έλαβαν μέρος στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.χ.
3.      Έγκριση συμμετοχής Δήμου Νάξου & Μικρών στο Δίκτυο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ( Ευρωπαϊκός Όμιλος Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας) και ορισμός εκπροσώπων.
4.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
5.      Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2011 νομικού προσώπου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με την επωνυμία «Ν.Ο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.».
6.      Έγκριση εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7.      Έγκριση κανονισμού οικονομικής διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8.      Έγκριση διενέργειας τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στη «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου» κατά την  διαχειριστική περίοδο  2010 και ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια του.
9.      Έγκριση διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Νάξου» για τις διαχειριστικές περιόδους 2006 έως 2010 και ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια του.
10.  Διατήρηση λογαριασμού όψεως στο υποκατάστημα ΑΤΕ Φιλωτίου.
11.  Διατήρηση λογαριασμού όψεως στο υποκατάστημα της ΜARFIN ΕΓΝΑΤΙΑΣ τράπεζας Νάξου.
12.  Διόρθωση χρηματικών καταλόγων τελών χρήσεως νεκροταφείων.
13.  Είσπραξη οφειλών των απαιτήσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.
14.  Καθορισμός τέλους καθαριότητας, φωτισμού, αποχέτευσης και πολιτισμού – αθλητισμού – παιδείας για τα υπόγεια parking.
15.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) Αποπεράτωση πεζοδρομίων περιφερειακού δρόμου πόλης, β) Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Νάξου 2008».
16.  Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση έργων: α) στο λιμένα Αγ. Άννας Νάξου, β) στην περιοχή Βόλακας Νάξου.
17.  Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού.
18.  Αίτηση κ. Αντωνάκης Γεωργίας περί διαγραφής χρεών.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.