ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου

Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 26 Ιουνίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα: 11.30 π.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων» στις Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, και Σχοινούσας.
2.      Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαρισμός λάκων ΧΑΔΑ Δ.Κ.Κουφονησίων»
3.      Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων – παραλιών και ακτών Δ.Κ. Κουφονησίων».
4.      Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Ταφή απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας».
5.      Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσας».
6.      Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την συντήρηση δικτύου ύδρευσης και ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7.      Έγκριση για την διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8.      Έγκριση για την απευθείας ανάθεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων».
9.      Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας αναμετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο εσωτερικό.
10.  Εγκρίσεις εκδόσεων εγγυητικών επιστολών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
11.  Αντικατάσταση μέλους της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12.  Έγκριση απολογισμού 2ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Νάξου, έτους 2010.
13.  Έγκριση κίνησης ταχύπλοου φουσκωτού σκάφους.
14.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον φορέα υλοποίησης των έργων: α) «Αλιευτικό καταφύγιο Απόλλωνα Νάξου και β) «Νέο λιμάνι Σχοινούσας».
15.  Έγκριση παραχώρησης χώρου της Δ.Κ. Κουφονησίων προς την ΚΑ΄ΕΠΚΑ (ΥΠ.ΠΟΤ.Τ), με σκοπό τη δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου.
16.  Έγκριση παραχώρησης χρήσης (εκμίσθωση) ξενώνα Τ.Κ.Κορωνίδας.
17.  Εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων στην Τ.Κ. Ποταμιάς.
18.  Έγκριση εφαρμογής δακοκτόνων μέτρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
19.  Παραλαβή της μελέτης του έργου: «Πυροπροστασία εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δήμου Νάξου».
20.  Παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη κτηματολογίου & κτηματολογικού πίνακα για τη διάνοιξη του δρόμου Κατσόπιρνου στο Τ.Δ. Φιλωτίου».
21.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας της εταιρείας ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΔΕ, για τα έργα: α) Πλακόστρωση δρόμου από Δημητρού έως Μηλιού στο Τ.Δ. Δανακού», β)«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία ρέματος στη θέση Λογγούς και σκαλοπατιών Τ.Δ. Φιλωτίου», γ) « Οδοποιία δρόμου Λιεράδου Δ.Δ. Ποταμιάς», δ) «Πλακοστρώσεις δρόμων εντός των οικισμών Χαλκείου, Ακαδήμων και Καλοξύλου Τ.Δ. Χαλκείου», ε) «Επισκευή και συντήρηση δρόμων στο Τ.Δ. Φιλωτίου».
22.  Έγκριση θεώρησης πιστοποιητικών εμπειρίας της εταιρείας Η.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τα έργα: α) «Αποπεράτωση εργασιών δρόμου Γιαννούτσου, β) «Κατασκευή φρεατιοαντλιοστασίου λυμάτων αποχέτευσης Προβόλας στο Τ.Δ. Φιλωτίου».
23.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση προαυλίου χώρου 1ου Γυμνασίου Χώρας Νάξου».
24.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο: «Βελτίωση δρόμου Σταυρού – Μεσσαριάς – Κατέργου τμήμα Χώρας Σχοινούσας – Μεσσαριάς».
25.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή υδατοδεξαμενής 1000μ3 κοιν. Ηρακλείας».
26.  Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.
27.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως θεσμικός υποστηρικτής στην εκδήλωση ¨Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής¨ και κάλυψη μέρους δαπάνης.
28.  Ηλεκτρονικής δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικών στοιχείων του Δήμου σε καθημερινή βάση με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας.
29.  Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών πρώην Δήμου Νάξου και Δρυμαλίας και ανοίγματος νέων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
30.  Πληρωμή εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων του Δήμου σε δικαιούχους μέσω του διαδικτύου της συνεργαζόμενης τράπεζας με τον Δήμο.
31.  Έγκριση δαπανών ηλεκτροδοτήσεων και άλλων σχετικών με την Δ.Ε.Η. δαπανών.
32.  Αιτήσεις – Τρέχοντα.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.