ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Nάξος  24/3/2011                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                   Αρ.Πρωτ: 82           
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:Τα μέλη του  Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημο-τικής  Κοινότητας Νάξου , στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο )  την   28η Mαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος
2.Προτάσεις περί εκμίσθωσης τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού
3. Χορήγηση αδειών λειτουργίας Μουσικής

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

κ.α α.
Ο Αντιπρόεδρος
Σπυρίδων Παπαδόπουλος                  

Σχόλια are closed.