ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α)  Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου

Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Β) Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου και τον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Γαλήνης.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 28 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα: 19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και τα αρμόδια Υπουργεία για την εγκατάσταση, διαχείριση και  λειτουργία στις Δημοτικές Κοινότητες Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονησίων και Δονούσας: α) Συστήματος παραγωγής επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος, β) Συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, γ) Συναφών συστημάτων διαχείρισης υδάτων ( όμβριων υδάτων, αρδεύσεων κλπ.)
2. Έγκριση τεχνικών δεδομένων και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων".
3. Λήψη απόφασης για εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συλλογή μετάλλων.
4. Λήψη απόφασης για εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συλλογή ηλεκτρικών στηλών – συσσωρευτών.
5. Λήψη απόφασης για εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συλλογή οχημάτων μετά το τέλος του  κύκλου ζωής τους.
6. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) «Αποκατάσταση τμήματος υφιστάμενης παλιάς τσιμεντόστρωσης δρόμου προς Άγιο Πολύκαρπο Χώρας Νάξου», β) «Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Νάξου».
7. Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Κορωνίδας».
8. Παραλαβή  της οριστικής μελέτης και  έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή WC στο 4ο  Δημοτικό Σχολείο Νάξου».
9. Λήψη απόφασης για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: "Χώρος Υγιεινομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) νήσου Νάξου". 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.