ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
    Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),
ως ο σχετικός Πίνακας.
 

                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 26/6/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο
Αίτηση Ζαχαράτου Βλάσιου του Αντωνίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) » στον οικισμό της Τ.Κ. Γλινάδου.

ΘΕΜΑ  2ο
Αίτηση Βιτζηλαίου Γεωργίου του Ιωάννη για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Αναψυχής» στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας.

ΘΕΜΑ  3ο
Αίτηση Τριαντάφυλλου Ιωάννη για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Καφέ-Εστιατόριο» στην Τ.Κ. Ποταμιάς.

ΘΕΜΑ  4ο
Εισήγηση για έγκριση ή μη δρομολογίων της «ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε.» στην περιφέρεια Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την καλοκαιρινή περίοδο 2013.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.