Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 23/12/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα  2μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου») στην Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.