Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 26/3/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο

Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ») στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.