Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28/2/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο  Χαρακτηρισμός παράβασης καταστήματος «OPEN BAR» που λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Δονούσας.
ΘΕΜΑ 2ο Εξέταση ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Σχοινούσσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.