ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 ΠΡΟΣ:

1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας. 

2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),    ως ο σχετικός Πίνακας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 25/2/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ  1ο

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2012.

ΘΕΜΑ  2ο

Αίτηση Κυπραίου Δημητρίου του Στέφανου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων») στην Τ.Κ. Χαλκείου.

ΘΕΜΑ  3ο

Αίτηση Γαβαλά Νικολάου του Μιχαήλ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Αναψυχής») στην Τ.Κ. Χαλκείου.

ΘΕΜΑ  4ο

Έγκριση κοπής δέντρου επί του οδοστρώματος  στη Δ.Κ. Φιλωτίου.

ΘΕΜΑ  5ο

Έγκριση κλαδέματος δέντρου σε ιδιόκτητο οικόπεδο εντός οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου.

ΘΕΜΑ  6ο

Έγκριση κοπής πεύκου εντός οικισμού Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.