ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προς:
1.      Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2.      Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
3.      Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 21/12/11 και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση για τις δράσεις που έχουν γίνει έως σήμερα στα πλαίσια τουριστικής προβολής για το 2012.
2. Κατάρτιση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το 2012.
3. Συζήτηση και  υποβολή προτάσεων για μελλοντικές δράσεις από τα μέλη της Τουριστικής Επιτροπής.

  Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μαργαρίτης               

Σχόλια are closed.