ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (9η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 06η Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χημικών υλικών ύδρευσης αποχέτευσης.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης προμήθειας διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟΚΑ καθώς η υπάρχουσα ποσότητα δεν επαρκεί μέχρι την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας.   

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.